Altynbek Kenzhekov

Dzhamilya
7.5

Dzhamilya

Oct. 13, 1969

Dzhamilya

The film is based on the story of the same name by Soviet writer Chinghiz Aitmatov. It is set in a remote Kirghiz village during the Great ...